Sözlükte "grup" ne demek?

1. Aynı yerde bulunan kimse ve nesneler bütünü, küme, öbek; benzerliklerin ya da ortak amaçların bir araya getirdiği kimselerden oluşan topluluk.
2. Görüşleri, çıkarları bir olan kimseler bütünü; müzik topluluğu.
3. Ortak özellikleri olan varlıklar, nesneler bütünü; çeşitli sınıf ya da birliklere bağlı elemanların, belirli bir taktik görevi gerçekleştirmek üzere, tek kumandanın emri altında birleştirilmesinden oluşan kıta topluluğugrup

Cümle içinde kullanımı

Savaş grubu. Yürüyüş grubu. Savunma grubu.

Grup kelimesinin ingilizcesi

n. group, ensemble, party, gang, band, batch, body, bunch, category, clan, class, clump, clutch, push, series, set
Köken: Fransızca

--Reklam--